Saturday, January 30, 2010

Landskap dalam bidang komersial

Adakah anda mengetahui bahawa maksud flora adalah seerti dengan tumbuh-tumbuhan?Flora merupakan salah satu daripada alam benda hidup yang terdapat di alam semesta.Flora merupakan organisma yang terkandung dalam alam Plantae.Biasanya,Organisma yang menjalankan proses fotosintesis diklasifikasikan sebagai flora mahupun tumbuhan.Flora memerlukan cahaya matahari untuk menjalani proses fotosintesis.flora merangkumi semua benda hidup yang mampu menghasilkan makanan dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis dan menghasilkan kanji.

Flora merupakan elemen yang sangat penting dalam rekabentuk sebuah taman atau landskap di sesebuah kawasan.Flora mempunyai kegunaan tertentu dalam landskap dari segi fungsi fizikal dan kecantikan.Tanpa kehadiran flora maka sesebuah taman itu menjadi kurang berseri dan kaku.Ada enam fungsi fizikal flora iaitu mengawal hakisan, meredakan iklim, bertindak sebagai tirai, memberi teduhan daripada panas matahari, mengarah pergerakan dan akhir sekali melindungi hidupan liar.

Selain itu,flora juga memiiliki fungsi estetika iaitu yang pertama flora-flora boleh digunakan untuk membentuk sempadan-sempadan kepada ruang-ruang yang tertentu. Di samping membentuk ruang atau bilik-bilik luar ini, tumbuh-tumbuhan juga berguna untuk memberi kualiti atau menghias ruang tadi.Kedua, Merangka pemandangan merupakan suatu teknik yang sering digunakan untuk memperbaiki sesuatu pemandangan.Cara yang paling biasa untuk merangka pemandangan semulajadi ialah dengan menggunakan flora.Disamping itu,kehadiran flora-flora di pangkal bangunan atau struktur boleh menjadikan bangunan atau struktur itu kelihatan terikat dengan permukaan bumi dan lebih stabil.

Kaya dari bisnis landskap? Mengapa tidak? Dalam beberapa tahun terakhir, landskap telah menjadi komoditas bisnis yang menjanjikan. Banyak orang tergiur manisnya bisnis ini. Beberapa di antaranya sukses meraup keuntungan yang fantastis. Namun, tidak sedikit pula yang harus gulung tikar akibat salah manajemen.Bidang landskap ialah satu bidang yang berkaitan dengan pengajian sains dan seni dan ianya adalah satu profesion yang menekankan pertalian di antara alam binaan dan alam tabie dengan mengambil kira kedua-duanya dalam konteks penghidupan manusia sejagat.

Dari segi pentakrifan bidang ikhtisas rekabentuk landskap bolehlah ditakrifkan sebagai 'seni dan sains mengubahsuai kawasan persekitaran dengan mengatur dan mengambil kira unsur-unsur semulajadi, tumbuhan serta binaan mengikut suatu rancangan estetik dan teknik yang menyeluruh'. Peranan arkitek landskap akan menjadi bertambah penting dengan pemesatan proses urbanisasi dalam tekad kerajaan mencapai matlamat wawasan Negara.

Bidang landskap adalah penting dalam proses pembangunan kawasan-kawasan kediaman, komersial, industri dan rekreasi.Jika pembangunan ini tidak dikawal dengan pengindahan landskap yang sempurna, ia akan mewujudkan suatu suasana alam sekitar tandus, kering dan tidak bermaya. Justeru itu perancangan, rekabentuk dan pengurusan landskap yang profesional akan menampilkan suasana persekitaran bagi penghidupan manusia sejagat secara lebih inovatif dan berdaya maju. Pengajian landskap antara lain merangkumi isu guna tanah dan perancangan alam sekitar, perancangan dan rekabentuk tapak dan permasalahan tanah dan pengurusan landskap.

Landskap bukan lagi asing kepada masyarakat di negara ini, terutama dikawasan bandar. Semakin banyak premis sama ada kediaman persendirian, hotel, taman rekreasi, rumah ibadat, resort, hospital, pusat pengajian tinggi malahan sekolah, mula memberi penekanan terhadap persekitaran hijau dan menghiasinya dengan seni landskap yang indah dan menarik.Malahan sesetengah pihak pemaju menjadikan landskap salah satu komponen penting seiring dengan projek yang dibangunkan. Ia bukan lagi aspek sampingan pembangunan, malahan dianggap penyumbang penting kepada sector pelancongan serta pembangunan ekonomi negara.

Berikutan dengan kesedaran serta permintaan yang semakin meningkat landskap kini dilihat sebagai satu industri penting, sama ada dalam pembangunan tanah, perumahan, rekreasi, komersial dan pelancongan, selaras dengan hasrat kerajaan menjadikan Malaysia sebagai Negara Dalam Taman menjelang tahun 2020.

Kesedaran masyarakat mengenai kepentingan membangunkan persekitaran hijau dan indah semakin ketara berikutan usaha promosi kerajaan menerusi Jabatan Landskap Negara, di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, yang mahukan aspek landskap diwajibkan dalam setiap projek pembangunan dan memberi tanggungjawab kepada kerajaan negeri serta pihak berkuasa tempatan menangani aspek itu secara serius.

Dengan sumber dan kepakaran yang ada,pembangunan landskap negara ini boleh menandingi pembangunan landskap negara maju. Usaha ini secara langsung mampu mengubah iklim mikro di serata tempat dengan penanaman pokok dalam kuantiti yang banyak sekali gus meningkatkan mutu kebersihan dan keindahan alam sekitar, serta produktiviti rakyat.Kepesatan perbandaran yang berlaku di seluruh dunia termasuk di Negara ini akan memberi kesan kepada persekitaran fizikal, sosial, ekonomi dan alam sekitar. Justeru, kesedaran untuk mengekalkan warisan semula jadi dan kehijauan terutamanya landskap Bandar perlu menjadi agenda penting dalam pembangunan landskap.

Industri Binaan dan landskap dijangka berkembang pada kadar yang pesat serta rancak pada masa akan datang demi merealisasikan matlamat Negara yakni wawasan 2020. Jangkaan ini selari dengan hasrat kerajaan supaya Malaysia menjadi negara maju pada tahun tersebut.Projek-projek besar seperti Putrajaya dan Lapangan Terbang Antarabangsa Sepang memberi penekanan yang amat tinggi kepada persekitaran.

Justeru itu, permintaan untuk kepakaran bidang landskap akan meningkat bagi tahun-tahun yang akan datang.Pembangunan landskap di Malaysia berkembang dengan kadar yang begitu cepat sekali. Pembangunan industri binaan yang juga berkembang dengan begitu pesat telah juga memungkinkan profesion ini mendapat kesan limpahan walaupun terpaksa menghadapi keterbatasan yang tertentu.Keterbatasan pemahaman profesion arkitek landskap pada suatu masa dahulu kini telah mula menampakkan keperluannya pada masa kini.

Usaha untuk mempertahankan dan membangunkan landskap yang akan menjadi pemangkin kecemerlangan generasi akan datang perlu dipertingkat agar warisan ini tidak pupus ditenggelami arus pembangunan. Pembabitan secara menyeluruh semua pihak dapat menghasilkan suasana kehijauan, keindahan serta keselesaan sepertimana yang dihasratkan, selaras dengan matlamat menjadikan Malaysia sebuah Negara Dalam Taman yang terindah.

Kesimpulanya secara lansung landskap bandar memainkan peranan yang penting dalam bidang komersial.Dengan itulah,kedua-dua bidang tersebut saling berkaitan antara satu sama lain supaya mengukuhkan ekonomi Negara serta melahirkan rakyat yang mecintai alam sekitar demi kesihatan.Akhirnya Rakyat sihat,Negara maju.

Disediakan Oleh Tan Chin Hoong

Landskap dalam bidang komersial

Adakah anda mengetahui bahawa maksud flora adalah seerti dengan tumbuh-tumbuhan?Flora merupakan salah satu daripada alam benda hidup yang terdapat di alam semesta.Flora merupakan organisma yang terkandung dalam alam Plantae.Biasanya,Organisma yang menjalankan proses fotosintesis diklasifikasikan sebagai flora mahupun tumbuhan.Flora memerlukan cahaya matahari untuk menjalani proses fotosintesis.flora merangkumi semua benda hidup yang mampu menghasilkan makanan dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis dan menghasilkan kanji.

Flora merupakan elemen yang sangat penting dalam rekabentuk sebuah taman atau landskap di sesebuah kawasan.Flora mempunyai kegunaan tertentu dalam landskap dari segi fungsi fizikal dan kecantikan.Tanpa kehadiran flora maka sesebuah taman itu menjadi kurang berseri dan kaku.Ada enam fungsi fizikal flora iaitu mengawal hakisan, meredakan iklim, bertindak sebagai tirai, memberi teduhan daripada panas matahari, mengarah pergerakan dan akhir sekali melindungi hidupan liar.

Selain itu,flora juga memiiliki fungsi estetika iaitu yang pertama flora-flora boleh digunakan untuk membentuk sempadan-sempadan kepada ruang-ruang yang tertentu. Di samping membentuk ruang atau bilik-bilik luar ini, tumbuh-tumbuhan juga berguna untuk memberi kualiti atau menghias ruang tadi.Kedua, Merangka pemandangan merupakan suatu teknik yang sering digunakan untuk memperbaiki sesuatu pemandangan.Cara yang paling biasa untuk merangka pemandangan semulajadi ialah dengan menggunakan flora.Disamping itu,kehadiran flora-flora di pangkal bangunan atau struktur boleh menjadikan bangunan atau struktur itu kelihatan terikat dengan permukaan bumi dan lebih stabil.

Kaya dari bisnis landskap? Mengapa tidak? Dalam beberapa tahun terakhir, landskap telah menjadi komoditas bisnis yang menjanjikan. Banyak orang tergiur manisnya bisnis ini. Beberapa di antaranya sukses meraup keuntungan yang fantastis. Namun, tidak sedikit pula yang harus gulung tikar akibat salah manajemen.Bidang landskap ialah satu bidang yang berkaitan dengan pengajian sains dan seni dan ianya adalah satu profesion yang menekankan pertalian di antara alam binaan dan alam tabie dengan mengambil kira kedua-duanya dalam konteks penghidupan manusia sejagat.

Dari segi pentakrifan bidang ikhtisas rekabentuk landskap bolehlah ditakrifkan sebagai 'seni dan sains mengubahsuai kawasan persekitaran dengan mengatur dan mengambil kira unsur-unsur semulajadi, tumbuhan serta binaan mengikut suatu rancangan estetik dan teknik yang menyeluruh'. Peranan arkitek landskap akan menjadi bertambah penting dengan pemesatan proses urbanisasi dalam tekad kerajaan mencapai matlamat wawasan Negara.

Bidang landskap adalah penting dalam proses pembangunan kawasan-kawasan kediaman, komersial, industri dan rekreasi.Jika pembangunan ini tidak dikawal dengan pengindahan landskap yang sempurna, ia akan mewujudkan suatu suasana alam sekitar tandus, kering dan tidak bermaya. Justeru itu perancangan, rekabentuk dan pengurusan landskap yang profesional akan menampilkan suasana persekitaran bagi penghidupan manusia sejagat secara lebih inovatif dan berdaya maju. Pengajian landskap antara lain merangkumi isu guna tanah dan perancangan alam sekitar, perancangan dan rekabentuk tapak dan permasalahan tanah dan pengurusan landskap.

Landskap bukan lagi asing kepada masyarakat di negara ini, terutama dikawasan bandar. Semakin banyak premis sama ada kediaman persendirian, hotel, taman rekreasi, rumah ibadat, resort, hospital, pusat pengajian tinggi malahan sekolah, mula memberi penekanan terhadap persekitaran hijau dan menghiasinya dengan seni landskap yang indah dan menarik.Malahan sesetengah pihak pemaju menjadikan landskap salah satu komponen penting seiring dengan projek yang dibangunkan. Ia bukan lagi aspek sampingan pembangunan, malahan dianggap penyumbang penting kepada sector pelancongan serta pembangunan ekonomi negara.

Berikutan dengan kesedaran serta permintaan yang semakin meningkat landskap kini dilihat sebagai satu industri penting, sama ada dalam pembangunan tanah, perumahan, rekreasi, komersial dan pelancongan, selaras dengan hasrat kerajaan menjadikan Malaysia sebagai Negara Dalam Taman menjelang tahun 2020.

Kesedaran masyarakat mengenai kepentingan membangunkan persekitaran hijau dan indah semakin ketara berikutan usaha promosi kerajaan menerusi Jabatan Landskap Negara, di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, yang mahukan aspek landskap diwajibkan dalam setiap projek pembangunan dan memberi tanggungjawab kepada kerajaan negeri serta pihak berkuasa tempatan menangani aspek itu secara serius.

Dengan sumber dan kepakaran yang ada,pembangunan landskap negara ini boleh menandingi pembangunan landskap negara maju. Usaha ini secara langsung mampu mengubah iklim mikro di serata tempat dengan penanaman pokok dalam kuantiti yang banyak sekali gus meningkatkan mutu kebersihan dan keindahan alam sekitar, serta produktiviti rakyat.Kepesatan perbandaran yang berlaku di seluruh dunia termasuk di Negara ini akan memberi kesan kepada persekitaran fizikal, sosial, ekonomi dan alam sekitar. Justeru, kesedaran untuk mengekalkan warisan semula jadi dan kehijauan terutamanya landskap Bandar perlu menjadi agenda penting dalam pembangunan landskap.

Industri Binaan dan landskap dijangka berkembang pada kadar yang pesat serta rancak pada masa akan datang demi merealisasikan matlamat Negara yakni wawasan 2020. Jangkaan ini selari dengan hasrat kerajaan supaya Malaysia menjadi negara maju pada tahun tersebut.Projek-projek besar seperti Putrajaya dan Lapangan Terbang Antarabangsa Sepang memberi penekanan yang amat tinggi kepada persekitaran.

Justeru itu, permintaan untuk kepakaran bidang landskap akan meningkat bagi tahun-tahun yang akan datang.Pembangunan landskap di Malaysia berkembang dengan kadar yang begitu cepat sekali. Pembangunan industri binaan yang juga berkembang dengan begitu pesat telah juga memungkinkan profesion ini mendapat kesan limpahan walaupun terpaksa menghadapi keterbatasan yang tertentu.Keterbatasan pemahaman profesion arkitek landskap pada suatu masa dahulu kini telah mula menampakkan keperluannya pada masa kini.

Usaha untuk mempertahankan dan membangunkan landskap yang akan menjadi pemangkin kecemerlangan generasi akan datang perlu dipertingkat agar warisan ini tidak pupus ditenggelami arus pembangunan. Pembabitan secara menyeluruh semua pihak dapat menghasilkan suasana kehijauan, keindahan serta keselesaan sepertimana yang dihasratkan, selaras dengan matlamat menjadikan Malaysia sebuah Negara Dalam Taman yang terindah.

Kesimpulanya secara lansung landskap bandar memainkan peranan yang penting dalam bidang komersial.Dengan itulah,kedua-dua bidang tersebut saling berkaitan antara satu sama lain supaya mengukuhkan ekonomi Negara serta melahirkan rakyat yang mecintai alam sekitar demi kesihatan.Akhirnya Rakyat sihat,Negara maju.

Sunday, January 24, 2010

Jika tiada tumbuh-tumbuhan di permukaan bumi

Pada masa sekarang, kita sentiasa berfikir mengapa suhu pada masa sekarang semakin meningkat panas. Adakah kita berfikir bahawa tumbuh-tumbuhan yang telah banyak menyumbangkan kepada manusia tetapi manusia melakukan pemusnahan dan penghapusan pokok-pokok di dunia sekarang. Pada suatu hari ketika, Apakah perasaan kita hidup dalam permukaan bumi ini tanpa adanya tumbuh-tumbuhan dan kesannya.

Apabila tiada pokok di permukaan bumi aka akan berlaku Pemanasan Global. Ia boleh dikaitkan dengan kenaikan suhu dunia. Pada masa itu, kita hidup dalam keadaan yang semakin hari semakin panas. Dengan kenaikan suhu di dunia ini ia akan menggangu aktiviti manusia secara tiada keseimbangan sistem-sistem bumi khususnya sistem atmosfera. Menurut Proffessor James.G Titus dari Agensi Perlindungan Alam Sekitar USATerdapat peningkatan suhu dunia antara 0.4 hingga 0.5 darjah celcius pada setiap lima tahun bermula tahun 1952. Dianggarkan antara tahun 1990 hingga 2025 suhu dunia akan meningkat antara 0.8 hingga 3.6 darjah celcius”.

Bukan sahaja itu, Pemanasan global terjadi melalui dua mekanisme penting iaitu melalui Kesan Rumah Hijau dan juga Penipisan Lapisan Ozon”. Perkara ini berlaku atas aktiviti manusia contohnya perindustrian,penyahutanan untuk pelbagai tujuan,pembebasan Cloroflorokarbon (CFC), punca kenderaan, pembakaran terbuka dan yang paling dashyat adalah melalui ujian nuklear yang berlaku di negara maju.

Selain itu, kesan rumah hijau berlaku disebabkan oleh gas Karbon Dioksida. Menurut Anthony Milne dalam bukunya “Our Drowing World”, Population,Pollutions and Future Weather, bab 5 – The Green House Effect; “ Bahan-bahan pencemar terutamanya karbon dioksida dan metana membentuk satu lapisan yang menutup ruang atmosfera. Lapisan ini bertindak membenarkan matahari menembusinya tetapi ia akan merangkap bahangan bumi daripada keluar”. Justeru itu tenaga matahari akan berkitar di dalam ruang atmosfera bumi yang samadan bumi dipaksa menerima lebihan tenaga haba. (Anthony Milne, Ibid ; m.s. 64 –65). Inilah jika tiada pokok di permukaan bumi akan menyebabkan kesan rumah hijau ini berlaku atas perbuatan manusia.

Apabila tiada pokok atau tumbuh-tumbuhan di permukaaan bumi akan berlaku pulau haba Bandar. Pulau haba bandar merupakan fenomena atmosfera yang berkaitan dengan peningkatan suhu yang tinggi di dalam kawasan bandar berbanding kawasan sekitarnya. Ia berlaku apabila pelepasan haba di kawasan membangun khususnya di bandar-bandar terlalu banyak dan tersekat oleh bangunan-bangunan tinggi pencakar langit. Haba yang tidak dapat dilepaskan ke atmosfera itu akan membahangi kawasan sekitar. Akibatnya kita boleh mendapat sakit kepala.

Mekanisme yang kedua adalah penipisan lapisan ozon yan berlaku di ruang statosfera. Sebenarnya ozon terdiri daripada tiga molekul oksigen yang terikat di antara satu sama lain secara ikatan kovalen. Lapisan ozon mempunyai fungsi yang penting untuk menapis,menyerap,menyerak dan memantul sinaran matahari daripada terus terpancar ke bumi. Ozon akan semakin menipis apabila CFC dan gas HALON yang dibebaskan oleh manusia melalui aktiviti industri dan memutuskan ikatan kovalen tiga atom oksigen tersebut. Daripada itu lapisan ozon juga bocor dan berlubang akibat ujian peluru berpandu manusia. Apabila ozon menipis dan berlubang maka sinar UV yang membawa tenaga matahari terpaksa diterima dengan banyak oleh bumi. Kesannya suhu dunia akan meningkat. (Rusly bin Musa,2002).

Saya sentiasa berfikir jika pemanasan global ini berlaku secara berterusan ia boleh mencairkan litupan ais di kutub atau kawasan pergunungan tinggi, membanjir laut seterusnya meningkatkan kadar hakisan ombak yang akan menyempitkan lagi saiz pantai sesebuah negara.Pada masa kini negara-negara di dunia ini sentiasa berlaku kebanjiran ataupun kebanjiran berlaku atas ombak laut yang tinggi. Perkara ini berlaku adalah atas perbuatan manusia yang tidak berhenti-henti. Di samping itu suhu dunia yang panas juga boleh berlaku kejadian El-Nino apabila suhu laut dan aras lautan turut menjadi panas lalu mengubah sistem cuaca dunia, memanjangkan tempoh musim kemarau atau musim panas, kejadian kekurangan air dan lain-lain lagi yang memudaratkan manusia.

Tumbuh-tumbuhan memainkan peranan yang penting bagi manusia. Mengikut kajian saintifik bahawa tumbuh hutan secara tidak langsung mempengaruhi iklim dunia ini. Apabila sesuatu kawasan yang luas dan setempat. Antaranya ialah suhu udara di sekitar ekosistem hutan lebih rendah berbanding dengan kawasan tidak berhutan. Hutan dijadikan unsur utama yang mengawal suhu bumi daripada naik atau dapat mengawal daripada terjadinya ‘kesan rumah hijau’. Hutan yang mempunyai pelbagai saiz dan bentuk yang berkeupayaan menurunkan suhu setempat. Terdapat satu kajian yang pernah dibuat menunjukkkan bahawa kemampuan penyejukan bagi sebatang pokok adalah sama dengan lima buah pendingin udara yang beroperasi selama 20 jam sehari. Manakala impak negatif kepada iklim setempat apabila hutan diteroka ialah suhu kawasan akan meningkat. Ini terbukti melalui laporan akhbar Berita Harian (3 Mei 1994) bahawa suhu Cameron Highlands akan meningkat sekiranya 935.8 hektar untuk 10 projek (pembinaan banglo, kondominium, pangsapuri kos rendah dan sederhana, hotel, chaler dan pusat rekreasi). Kesannya suhu meningkat 2-3 darjah antara satu petang hingga empat petang dan antara 1-2 darjah pada waktu malam menjelang tahun 2010 di Cameron Higlands.

Bukan sahaja itu, hutan juga berfungsi sebagai agen pembersih udara melalui proses fotosintesis. Proses ini melibatkan proses penyerapan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen serta wap air yang menolong melembapkan dan menyamankan udara. Hutan juga beruapaya mengawal dan menghapuskan bahan cemar yang yang parasnya tidak begitu tinggi. Ia berlaku apabila pokok menggunakan sebahagian dari bahan cemar seperti karbon monoksida dan sulfur dioksida dalam proses metabolisme. Hutan juga bertindak sebagai penahan bunyi yang berkesan.di bandar, pokok-pokok telah ditanam untuk tujuan tersebut secara teratur.

Apabila kegiatan manusia menebang hutan secara berleluasa akan mengurangkan kawasan tumbuh-tumbuhan. Kesannya, semakin kurang kelembapan dilepaskan oleh tumbuh-tumbuhan ke udara. Udara yang kurang lembap tidak akan membawa hujan dan kemarau pun berlaku. Apabila berlakunya faktor-faktor di atas secara tidak langsung telah menyebabkan berlakunya peningkatan suhu kepada bumi.

Jabatan Alam Sekitar boleh mewujudkan satu sistem pengurusan tumbuh-tumbuhan berkekalan yang dapat melindungi unsur-unsur flora terutamanya kepelbagainya hayat yang menghadapi bahaya kepupusan alam flora inilah merupakan langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Apabila adanya sistem ini maka pembalakan haram boleh dikurangkan. Contohnya penanaman tumbuh-tumbuhan semula akan membaiki keadaan yang sedang berlaku.

Bukan sahaja itu, Jabatan Alam Sekitar boleh menggunakan satu cara untuk melindungi flora di negara kita iaitu mengiktiraf lebih banyak kawasan sebagai taman rekreasi, taman laut atau taman negara dengan keluasan mencukupi. Apabila kawasan tertentu diiktirafkan maka alam flora lebih dilindungi dan juga dapat diselamatkan. Seterusnya, Jabatan tersebut perlu memperketatkan akta dan tindakan undang-undang pembalakan khasnya untuk mencegah pembalakan haram dan pemusnahan spesis tumbuhan yang tidak terkawal seperti tumbuhan jenis orkid. Penguatkuasaan Undang-undang oleh kerajaan di bawah Akta kualiti Alam Sekitar (EQA) 1974 untuk mendenda atau menghukum pembalakan secara haram.

Seterusnya, Penghapusan alam flora secara besar-besaran yang dilakukan oleh manusia atas tujuan komersial yang menjadi antara punca utama kepupusan alam flora. Kawasan alam flora yang diterbang dan dimusnahkan dengan pelbagai cara dan teknik tertentu. Komersial tersebut akan pembukaan kawasan alam flora sebagai pembinaan kawasan penempatan industri disamping untuk projek hidro elektrik. Contohnya, yang berlaku di negeri Sarawak dengan memusnahkan kawasan alam flora secara besar-besaran dan ia juga menjejaskan kehidupan orang asli pada tempat tersebut. Walaubagaimanapun kaedahnya ini boleh menyelesaikan masalah manusia pada masa hadapan tetapi fenomena pemusnahan dan penghapusan tanpa kawalan membolehkan alam dimusnahkan dan permukaan bumi akan tergondol. Perkara ini juga boleh berlaku secara meluas dengan meliputi skala negara, wilayah dan benua tidak kira sama ada di negara maju mahupun negara yang sedang membangun.

Pemusnahan alam flora ini berlaku sering atas pembangunan. Apabila alam flora dimusnahkan maka elemen-elemen biodiversiti yng lain juga turut musnah. Misalnya Hutan Hujan Amazon yang luasnya 0.5 billion hektar mempunyai berjuta spesis tumbuhan. Bagi satu hektar hutan Amazon 1,500 jenis spesis tumbuhan. Kesan yang paling penting akibat aktiviti pembalakan atau penghapusan ialah terhadap kepelbagaian biologi. Spesis alam flora diancam kepupusan sehingga kita tidak sempat menjalankan pemuliharaan. ( Rosmidzatul Azila binti Mat Yamin, 2009 )

Disediakan Oleh Lim Kar Tian

Flora dan Fauna Di Malaysia

Malaysia merupakan salah sebuah daripada dua belas negara di dunia yang dikenali sebagai pusat megadiversiti flora dan fauna berdasarkan kekayaan dan kepelbagaian sumber asli. Flora dan fauna memberikan sumbangan yang besar terhadap nilai kepelbagaian yang tinggi ini. Kepelbagaian tumbuhan di negara ini adalah dianggarkan sebanyak 15,000 spesies tumbuhan bervaskular peringkat tinggi. Bagi kepelbagaian hidupan liar pula, Malaysia mempunyai kira-kira 286 spesies mamalia, lebih daripada 150,000 spesies invertebrata, 1,000 spesies kupu-kupu dan 12,000 spesies rama-rama dan lebih daripada 4,000 spesies ikan laut (www.melur.com.my).

Selain dari tumbuhan bervaskular peringkat tinggi, kesemua bilangan ini hanya merupakan anggaran kasar sahaja kerana sehingga kini masih tiada maklumat terperinci bagi sebilangan besar spesies yang terdapat di Malaysia. Kumpulan flora yang amat kekurangan maklumat tentang kepelbagaiannya adalah tumbuhan peringkat rendah seperti kulat, briofit, liken dan alga. Bagi kumpulan fauna pula, julat kepelbagaian serangga dan herpetofauna adalah tidak diketahui. Sebahagian besar daripada maklumat yang ada sehingga kini adalah tertumpu kepada Semenanjung Malaysia. Di Sabah dan Sarawak pula, terdapat banyak sumber maklumat yang dapat menerangkan tentang fauna seperti serangga dan herpetofauna.

Malaysia mempunyai kekayaan flora yang beraneka serta pelbagai jenis. Sesejenis pokok biasanya tidak terhad kepada sesuatu kawasan kecil sahaja. Tumbuhan ini tidak mengenal sempadan atau kawasan sesebuah negara. Oleh kerana ini, tumbuhan yang wujud di Malaysia boleh didapati juga di kawasan jirannya iaitu Negara Thai Selatan, Indonesia dan Singapura.

Untuk mengekalkan dan menamakan tumbuhan flora ini, pengetahuan tentang ciri-ciri luar bahagian-bahagian pokok tersebut perlu di ketahui. Semua tumbuhan boleh dibahagikan kepada dua kumpulan besar. Satu kumpulan adalah pokok-pokok berbunga seperti rumput, orkid, lantana dan keembong. Kumpulan kedua adalah tumbuhan tidak berbunga seperti pokok paku-pakis, lumut dan kulat.

Pokok berbunga juga boleh dibahagikan kepada dua kumpulan besar. Satu kumpulan adalah pokok monokot. Kumpulan yang satu lagi adalah pokok dikot. Daun pokok dikot biasanya mempunyai urat yang menjalar, bijinya adalah bersifat dua belah, dan menpunyai akar tunjang (akar besar). Daun pokok monokot biasanya mempunyai urat yang selari, bijinya tidak dapat dibelahkan dan akarnya selari (lebih kurang sama besar). Tumbuhan tidak berbunga boleh dibahagikan kepada empat kumpulan utama seperti paku-pakis, lumut, kulat dan cendawan serta algae dan rumput laut.

Untuk tujuan kajian, tumbuhan juga boleh dibahagikan dengan cara yang kurang saintifik. Oleh kerana itu, tumbuhan flora boleh dibahagikan kepada tumbuhan dikot liar, tumbuhan monokot liar dan tumbuhan dikot taman, serta tumbuhan monokot taman. Tumbuhan-tumbuhan ini boleh juga dibahagikan lagi mengikut saiz dan cara mereka membiak seperti pohon, pohon renik, pokok herba. Antara ciri-ciri utama adalah seperti tumbuhan dikot air, tumbuhan monokot air, tumbuhan memanjat, tumbuhan rumpah dikot, tumbuhan rumpah monokot, tumbuhan ubatan, pokok buah-buahan, sayur-sayuran, tumbuhan ulam, dan juga tumbuhan tidak berbunga seperti tumbuhan jimnospemae, paku-pakis, kulat, cendawan dan lalin-lain lagi.

Tumbuhan dikot seperti ini merupakan tumbuhan yang biasa dijumpai tumbuh liar di tepi-tepi jalan atau kawasan belukar dan semak kecil. Ia disebut sebagai pulut-pulut kerana ciri buahnya yang akan melekat pada bulu haiwan atau pakaian manusia yang tersentuh padanya. Ini ialah salah satu cara penyebaran pembiakan tumbuhan ini.

Bunga pepulut berwarna merah jambu dan mempunyai lima kelopak dengan satu stigma ditengahnya. Seimbas lalu bunganya seolah-olah berbentuk bunga raya. Bunganya kecil dengan garis rentas berukuran lebih kurang 1.5-3 cm. Ia dikategorikan sebagai tumbuhan renek (sub-shrub) dan bukan tumbuhan semusim. Ia boleh mencapai ketinggian hingga 1-2 m. Buahnya berwarna hijau ketika muda dan akan menjadi coklat apabila matang. Buahnya mempunyai bulu yang keras dan boleh melekat pada bulu haiwan dan pakaian.Ia mudah membiak melalui biji benih. Walaupun tumbuhan ini dianggap sebagai semak samun dan belukar di Malaysia dan Negara-negara asia, di Brazil ia ditanam di ladang untuk mendapatkan fibernya, yang terhasil dari batangnya. Di Brazil fiber yang terhasil dari batang pepulut dikenali sebagai aramina atau dikenali sebaga congo jute di afrika. Jut ini banyak digunakan sebagai contohnya dijadikan tali dan guni. Dalam perubatan tradisional, daunnya digunakan sebagai penawar untuk sakit perut. Akarnya pula digunakan untuk merawat rheumatik dan lumbago.

Sementara itu, taman-taman di Malaysia terdapat dalam pelbagai beraneka warna serta rupa. Ini disebabkan negara Malaysia kaya dengan pelgabai jenis tumbuhan tempatan. Banyak tumbuhan liar, seperti orkid juga ditanam di kebun-kebun oleh kerana kecantikan dan bunganya tahan lama.

Orkid pinang merupakan sejenis tumbuhan hiasan yang digemari kerana bunganya yang banyak dan sentiasa berbunga. Orkid pinang boleh didapati dalam pelbagai warna bunga seperti merah jambu, merah jambu terang , putih dan kuning. merupakan sejenis tumbuhan berbawang, ia mudah dibiakkan dengan kaedah pecahan rumpun. Ianya di gunakan sebagai tumbuhan hiasan.

Di Malaysia, kebanyakan tumbuhan akuatik berbunga boleh ditemui di dalam kolam, parit, tasik, empangan, sungai, tali air dan sawah padi. Oleh kerana ia dapat membiak dengan cepat dan berupaya untuk tumbuh semula dan mempunyai ketahanan kepada berbagai-bagai keadaan alam sekeliling, sebahagiannya dianggap rumpai.

Kermak ialah sejenis tumbuhan yang biasa dijumpai tumbuh bersama rumput. Struktur tumbuhan hampir menyerupai pokok urang aring dan habitatnya juga sama. Ia boleh tumbuh dikawasan lembab dan agak berair hingga ada yang menganggapnya tumbuhan akuatik. Kermak biasa digunakan untuk mengubat cirit birit, melancarkan pembuangan najis, mengubat penyakit TB(tuberculosis) dan penyakit kuning. Ekstrak atau jus dari tumbuhan ini boleh diminum. Ia juga boleh dijadikan ulam. Sesetengah pendapat mengatakan kermak dapat mencuci lemak dan toksid dari badan jika di makan sebagai ulam

Jelas bahawa flora adalah merupakan unsur penting untuk membentuk ciri-ciri alam semulajadi, menyediakan pelbagai keperluan asas kepada kehidupan haiwan dan juga manusia. Terdapat beberapa banyak contoh struktur tumbuh-tumbuhan dan tingkah laku haiwan yang tidak wujud di zon iklim sederhana, termasuk pertalian ekologi dan fisiologi yang khusus antara tumbuh-tumbuhan, haiwan, mikroorganisma dan persekitarannya pula di hutan tropika di Malaysia.

Tetapi, pembangunan pesat yang berlaku telah mengancam kedudukan dan keadaan semulajadi flora di hutan. Ini telah mengancam kepentingan hutan dari segi ekonomi setempat dan perdagangan sedunia. Jika pemusnahan flora terus berlaku, dua pertiga daripada spesis di hutan hujan tropika akan pupus sebelum kita berjaya menemuinya menjelang 2025.

Sejak kebelakangan ini, usaha telah dijalankan untuk memperkenalkan khazanah flora yang terdapat di bumi Malaysia ini. Ini bagi tatapan generasi akan datang supaya ianya tidak menjadi satu sejarah hanya pada nama sahaja. Warisan yang terdapat di negara ini perlu di pelihara agar ianya terus kekal menjadi khazanah negara yang tiada ternilai harganya.

Rujukan : www.melur.com.my

(tarikh capaian :15 Oktober 2009)

Disediakan Oleh : Khairul Anuar Asri

ISU PENCEMARAN ALAM SEKITAR MERUPAKAN SATU ISU GLOBAL YANG MEMERLUKAN PENELITIAN BERSAMA DI PERINGKAT ANTARABANGSA

PENGENALAN

Jika kita lihat tajuk perbincangan ini, ianya merupakan satu tajuk yang meluas dan banyak aspek boleh dibincangkan . Tetapi jika kita renung dan teliti dengan sedalam-dalamnya maka kita dapati satu perkara yang perlu diambil kira adalah pada perkataan 'memerlukan penelitian bersama' .Berdasarkan kepada isu yang hendak dibincangkan 'memerlukan penelitian bersama' membawa maksud bahawa , isu pencemaran yang merupakan isu global ini perlu dibincangkan, difikirkan dan ditangani bersama-sama di peringkat antarabangsa . Ini adalah kerana masalah pencemaran yang berlaku di seluruh dunia ini pernah, sedang dan akan dialami oleh semua negara . Jadi langkah-langkah bijak perlu dirancangkan bagi mengatasi masalah ini .

Jika kita meniliti punca-punca masalah alam sekitar, kita mendapati bahawa kebanyakannya disebabkan oleh permintaan manusia terhadap hasil keluaran industri . Ini membawa kepada masalah tekanan terhadap keupayaan bumi membekalkan ruang dan sumber untuk permintaan ini .

Tekanan terhadap alam sekitar terdiri daripada dua bentuk .

 • Pertamanya tekanan daripada permintaan terhadap sumber asli seperti bahan api, air dan juga tanah .
 • Keduanya, ialah sisa industri yang mencemarkan udara dan persekitaran .

Ini menyebabkan berlakunya pencemaran serius secara global seperti kesan rumah hijau, permusnahan ozon dan hujan asid .Bila kita fikirkan mengenai pencemaran secara global ini, rasanya terlalu sukar untuk seseorang individu itu memperbaiki keadaan . Kita mungkin tertanya-tanya, apakah tindakan seorang individu itu berupaya untuk memberikan apa-apa kesan ? Namun begitu, kita harus sedar bahawa pencemaran yang serius beginilah sebenarnya berpunca daripada tindakan individu juga . Oleh yang demikian, tindakan individu jugalah yang dapat membantu menyelamatkan bumi kita ini .

Jenis-jenis pencemaran

Terdapat pelbagai cara pencemaran ini boleh berlaku . Tetapi ianya terbahagi kepada dua jenis iaitu :

 • Pencemaran yang disebabkan oleh faktor Semulajadi

Pencemaran yang disebabkan oleh faktor semulajadi adalah pencemaran yang berlaku dengan sendirinya setelah berlakunya bencana alam seperti letusan gunung berapi, dilanda ribut taufan, gempa bumi dan sebagainya .

 • Pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia .

Pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia adalah pencemaran yang dilakukan oleh manusia samada sengaja atau tidak disengajakan . Antaranya adalah:

a. Pencemaran Udara

Contohnya, gas-gas beracun, zarah-zarah yang terperangkap hasil dari asap kenderaan, jerebu dari kesan pembakaran secara terbuka dan sebagainya .

b . Pencemaran Air

Contohnya, pembuangan air kumbahan, sisa-sisa kimia, haba, pembuangan sampah dan sebagainya .

c . Pencemaran Tanah

Contohnya, pemusnahan hutan akibat pembalakan, pembuangan sisa-sisa kimia dan sisa-sisa pepejal .

Kesan-kesan Pencemaran

 • Mengancam Kesihatan Manusia

Akibat daripada pencemaran alam sekitar, kesihatan manusia turut terjejas . Di negara kita misalnya penggunaan kereta masa kini telah bertambah dengan begitu pesat berbanding tahun 1950an dan 1960an dahulu . Malangnya kecanggihan teknologi pembuatan kenderaan bermotor telah menimbulkan banyak masalah misalnya pencemaran udara, pencemaran bunyi, kerosakan alam dan hidupan semulajadi .

Pengeluaran gas monoksida iaitu sejenis gas beracun yang boleh membunuh sekiranya terkumpul dalam kawasan yang tertutup . Sejenis lagi unsur yang boleh terhasil melalui penggunaan kenderaan bermotor ialah plumbum iaitu sejenis bahan kimia yang sangat beracun dan boleh menyebabkan kerosakan otak terutamanya di kalangan kanak-kanak .

 • Mengancam tumbuhan dan binatang

Kesan daripada pencemaran yang berlaku bukan sahaja dialami oleh manusia bahkan turut memberi kesan kepada hidupan yang lain . Antara kesan pencemaran yang banyak membunuh organisma laut di perairan cetek ialah kesan daripada tumpahan minyak ke laut . Apabila tumpahan minyak berlaku dengan banyak berhampiran persisiran pantai ia membentuk lapisan minyak yang mengancam kehidupan laut serta burung . Tumpuhan tersebut juga turut menjejaskan tumbesaran dan kesuburan plankton .

 • Kerosakan Harta Benda

Pencemaran yang disebabkan oleh faktor semulajadi seperti letusan gunung berapi, ribut taufan, gempa bumi dan sebagainya, banyak memberi kesan kepada kerosakan harta benda . Sebagai contoh kejadian letusan gunung berapi yang berlaku di Indonesia iaitu Gunung Merapi telah menyebabkan berlakunya kerosakan harta benda . Ini disebabkan oleh lahar panas yang dikeluarkan oleh gunung tersebut . Antara kerosakan harta benda yang berlaku ialah kemusnahan kediaman penduduk dan kemudahan infrastruktur di kawasan yang terlibat .

Langkah-langkah bersepadu penyelesaian alam sekitar

Arus pembangunan ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju telah mencetuskan pelbagai situasi . Pembangunan pesat sektor ekonomi dan perindustrian serta kestabilan politik dan sosial telah memberikan taraf hidup yang selesa kepada rakyat dan menaikkan imej negara di kaca mata dunia . Namun begitu, disebalik keselesaan dan pembangunan tersebut timbulnya beberapa masalah sampingan yang boleh memudaratkan kehidupan masyarakat .

Pencemaran yang melibatkan beberapa negara seperti pencemaran perairan pantai dan pencemaran udara yang disebabkan oleh jerebu memerlukan penglibatan yang aktif dari negara-negara yang terbabit untuk mendapatkan penyelesaian bersama .

 1. Pencemaran Laut

Malaysia dikelilingi oleh laut di mana terdapat pelbagai aktiviti seperti carigali minyak dan pengangkutan air . Justeru itu Malaysia juga adalah terdedah kepada risiko tumpahan minyak yang besar . Perangkaan menunjukkan bahawa lebih dari 165 pelantar minyak telah menjalankan usaha carigali dan aktiviti pengeluaran di perairan Laut Cina Selatan dan Selat Melaka pula adalah laluan perkapalan yang antaranya paling tersibuk di dunia . Dalam tahun 1995 terdapat lebih kurang 30251 buah kapal yang telah melalui Selat Melaka yang mana hampir 30% adalah merupakan kapal-kapal tangki. (Sumber : Perangkaan Jabatan Laut Semenanjung Malaysia )

Kini, laut semakin terancam oleh aktiviti manusia yang ghairah mengejar materialistik tanpa menghiraukan implikasi kepada alam sekitar . Pencemaran di Asia Tenggara adalah berpunca daripada pelbagai faktor . Kepelbagaian faktor ini menyebabkan kualiti dan kuantiti air laut tercemar dengan begitu teruk tanpa ada satu vaksin yang mujarap untuk memulihkannya . Langkah dan kerjasama yang diambil oleh negara-negara berpantai di rantau Asia Tenggara .

Terdapat tiga buah negara yang saling berkongsi perairan iaitu Malaysia, Indonesia dan Thailand . Ketiga-tiga negara ini saling terlibat dalam kerjasama yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama . Malaysia dan Indonesia telah bekerjasama dalam usaha untuk mempertahankan kedaulatan Selat Melaka di bawah kedaulatan kedua-dua negara . Walaupun isu Selat Melaka bersifat rumit namun ia tidak pernah menghalang negara-negara berpantai untuk prihatin terhadapnya .

Apabila berlakunya kejadian tumpahan minyak, langkah pertama yang harus dilakukan ialah mengawal tumpahan minyak daripada merebak ke kawasan lain . Tumpahan minyak akan cepat merebak melalui tiupan angin dan pengaliran arus air yang deras . Terdapat empat cara yang digunakan untuk mengawal tumpahan minyak iaitu :

  1. Cara mengepung dan mengumpul tumpahan
  2. Menggunakan dispersent dan bahan kimia
  3. Pembersihan pantai
  4. Dibiarkan sahaja

Selain daripada itu, terdapat pelbagai faktor yang perlu diambil dalam mengawal tumpahan minyak daripada merebak . Antaranya ialah :

  1. Lokasi tumpahan
  2. Kuantiti tumpahan
  3. Jenis tumpahan
  4. Keadaan laut
  5. Keupayaan tindakbalas bahan yang tertumpah

Apabila berlaku kejadian tumpahan minyak, pihak yang bertanggungjawab akan menjalankan operasi pembersihan minyak secara berperingkat-peringkat iaitu peringkat tempatan, peringkat kawasan dan peringkat wilayah .

Seterusnya terdapat juga objektif bagi mewujudkan kawalan tumpahan minyak. Antara objektifnya ialah :

 1. Untuk mengadakan satu sistem tindak balas serta-merta yang diselaraskan bagi menghadapi tumpahan minyak.
 2. Untuk meningkatkan kemampuan dan sumber-sumber yang ada dari segi peralatan serta latihan kakitangan bagi menghadapi kejadian tumpahan minyak.
 3. Untuk mengelakkan kesan buruk ke atas persekitaran dengan cara mengawal aliran minyak.

2. Pencemaran Udara

Memang tidak dapat dinafikan bahawa pengangkutan moden telah banyak membawa perubahan dan kebaikkan pada taraf kehidupan masyarakat Malaysia. Sistem jalanraya yang baik, kemudahan sistem penerbangan yang cemerlang, dan adanya pelabuhan yang bertaraf antarabangsa sememangnya telah dapat membawa negara dan rakyat ke era kemajuan dan pemodenan. Kesan negatif yang disebabkan oleh sistem pengangkutan merupakan faktor terbesar yang menyebabkan pencemaran udara. Dianggarkan setiap tahun, lebih kurang 13.6 juta tan gas-gas beracun yang berpunca daripada penggunaan kenderaan merosakkan kawasan hutan, tasik dan kehidupan laut. Gas beracun ini juga turut menambahkan kesan rumah hijau serta membahayakan kesihatan manusia sejagat.

3 . Pencemaran Darat

Manusia mengguna dan menyesuaikan diri dengan unsur-unsur alam semulajadi seperti hutan, bahan galian, air, udara, tanah, sumber-sumber laut dan bahan api, mengindahkannya menerusi proses-proses pengeluaran kepada bentuk barangan dan perkhidmatan .

Proses-proses pengeluaran ini berkait rapat dengan sistem ekonomi serta perkembangan dan pertumbuhannya . Sikap memandang sesuatu dari perspektif keuntungan menimbulkan sifat mengeksploitasi alam sekitar tanpa memperkirakan kepupusan sumber-sumber alam semula jadi .

Beberapa peristiwa yang boleh dianggap sebagai tragedi hitam, seperti tragedi Pos Dipang di Kampar, Perak, tanah runtuh di Genting Highlands dan beberapa lagi peristiwa yang telah mengorbankan banyak nyawa didapati berpunca daripada kealpaan manusia dalam menjaga alam sekitar , disebabkan terlalu mementingkan keuntungan melalui cara meminimumkan kos ataupun disebabkan kejahilan mereka dalam pengurusan alam sekitar .

 • Langkah penyelesaian

Langkah penyelesaian untuk menghadkan pembalakan di buat oleh semua kerajaan negeri dengan mematuhi kuota pembalakan yang ditetapkan dalam usaha memastikan pengurusan dan pembangunan hutan berkekalan . Pihak kerajaan negeri juga disarankan supaya menanam semula pokok sebagai langkah pemeliharan semula hutan bagi tujuan pembalakan di masa hadapan . Tabung penanaman semula hutan diwujudkan ke arah memastikan semua pihak mematuhi peraturan undang-undang .

KESIMPULAN

Bumi adalah satu-satunya planet yang membolehkan kita dan hidupan lainnya hidup bebas. Bukankah alasan ini sudah cukup untuk kita membelainya dengan perasaan penuh timbang rasa dan kasih sayang? Perasaan hormat harus diberikan kepada semua bentuk hidupan dan persekitaran yang menjadi jiran tetangga kita. Segala tindakan manusia mempunyai kesan yang mendalam terhadap alam sekitar. Perasaan hormat terhadap hidupan lain bermakna menghormati diri kita sendiri. Menjaga kesejahteraan alam sekitar supaya tidak tercemar bermakna menghormati keperluan kita untuk mendapatkan udara dan bekalan air yang bersih.

Secara globalnya masalah pencemaran laut merupakan di antara agenda terpenting yang harus dihadapi oleh negara-negara berpantai. Walaupun pelbagai masalah yang timbul dalam penguatkuasaan pencemaran disektor marin, namun ia tetap dijalankan oleh agensi-agensi maritim yang dipertanggungjawabkan dalam menangani masalah ini. Kerjasama ini bukan hanya terletak pada agensi-agensi yang terbabit tetapi orang-orang awam juga boleh berkerjasama dengan melaporkan segera sebarang kejadian pencemaran laut yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kerjasama yang padu di antara agensi-agensi maritim dengan pihak-pihak swasta bagi menaja operasi pembersihan anasir pencemaran di laut amatlah dialu-alukan. Masalah pencemaran laut tidak akan dapat diselesaikan sekiranya tiada kesedaran dalam diri manusia sendiri tentang peri pentingnya alam sekitar kepada manusia. Selain daripada itu, undang-undang yang tertakluk juga harus dikuatkuasakan bagi menjamin masalah yang sama tidak akan berulang lagi.

Disediakan Oleh Norzilawati (122383)